Alternatieve oplossingen

Als België in zijn huidige constellatie geen oplossing meer is, moet gekeken worden welke oplossingen er wel te vinden zijn. Dit beleid voortzetten is geen optie. Alle indicatoren staan op rood. Hieronder schetsen we een aantal alternatieven die we tegen het licht hielden.

Terugkeer naar het unitaire België

Een terugkeer naar het unitaire België is een denkpatroon dat vooral in Wallonië voeding krijgt. Voor Vlaanderen is dat enkel mogelijk in een echte democratie. Dat wil zeggen één man of vrouw, elk één stem en de meerderheid beslist. Voor Wallonië is die gedachte onaanvaardbaar. Daar verstaan ze onder het unitaire België een behoud van de huidige onevenwichten en democratische tekorten, maar dat is voor Vlaanderen even onmogelijk. De federale kieskring als tussenoplossing is geen alternatief die naam waard.

Opdeling van België in onafhankelijke deelstaten

Dit is de droom van de Vlaamse Beweging. De meest effectieve weg naar democratisering, eigen verantwoordelijkheden en zelfstandige ontplooiing. Vanzelfsprekend is dit niet. Hoe staat de meerderheid van de Vlamingen hier tegenover? Zou onafhankelijkheid een meerderheid halen in een referendum? Onafhankelijkheid is ook niet afdwingbaar voor het Internationaal Gerechtshof. De weg naar onafhankelijkheid is waarschijnlijk lang en onzeker, maar de huidige problemen vergen snelle en doortastende veranderingen.

Regionalisering van de meeste bevoegdheden

Deze oplossing geeft gevolg aan het oorspronkelijke uitgangspunt: verdeel de bevoegdheden per regio zo homogeen mogelijk waardoor de regio’s eigen klemtonen kunnen leggen. Op die manier kunnen vele, zo niet alle, belangenconflicten vermeden worden. Bovendien is elke regio verantwoordelijk voor de wijze waarop hij zijn bevoegdheden invult en betaalt. Uiteraard is het niet de bedoeling om de solidariteit tussen de regio’s – zoals die nu bestaat – meteen op te doeken.

Terug
loading...