Dit Vlaams Manifest richt zich tot alle Vlamingen en ook de Franstalige landgenoten. Het manifest is een pleidooi voor de verzelfstandiging van de Belgische gewesten en gemeenschappen. Alle gewesten, dus ook het Brusselse waarin de Vlaamse en Franse gemeenschappen hun bevoegdheden behouden en uitbreiden tot de gezondheidszorg. Het Vlaams Manifest zet alle argumenten en feiten op een rijtje, economisch, financieel en politiek, om tot een conclusie te komen en legt uit waarom binnen het federale België, zoals dit nu bestaat, een democratisch en efficiënt beleid onmogelijk is.

uitgangspunten

Uitgangspunten

De standpunten tussen noord en zuid in dit land liggen mijlenver uit elkaar. Of het nu gaat over politiek, cultuur, de rol van de overheid, de inbreng van de privésector, welzijn en welvaart. Over al deze punten denken Vlaanderen en Wallonië verschillend. Vanuit deze vaststelling vertrekken we om een analyse te maken van de situatie en te remediëren.
een-onmogelijke-opdracht

Een onmogelijke opdracht

Het is niet eenvoudig om water en vuur te verzoenen. Dat loopt meestal met een sisser af. De tegenstellingen in België zorgen voor een democratisch deficit en onhoudbare financiën. Op die manier is het een onmogelijke opdracht om binnen de bestaande structuren van België tot een efficiënte oplossing te komen.
alternatieve-oplossingen

Alternatieve oplossingen

België in zijn huidige vorm werkt niet meer. Dus is het zaak om naar alternatieven te zoeken. In dit manifest worden drie alternatieven gewikt en gewogen om uiteindelijk tot een conclusie te komen. Een doordachte oplossing waarin het Belgisch compromis zegeviert.
doorgedreven-regionalisering

Doorgedreven regionalisering

Het compromis bij uitstek is de doorgedreven regionalisering. Alle bevoegdheden gaan naar de deelstaten en enkel overkoepelende elementen, zoals defensie, de staatsschuld en het lidmaatschap van supranationale instellingen blijven federaal.
dankbetuiging

Dankbetuiging

Volgende mensen hielpen met het aanleveren en toetsen van het materiaal, verleenden advies en/of onderschreven het Manifest.
loading...